Thai Eng
เยี่ยมชมโชว์รูม 360°
Honda Virtual Tour 3D


Services
รายละเอียดรับสมัครงาน
บจก. อนุภาษวิวิธการ
1. ที่ปรึกษาการขาย จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป
- ชาย2 หญิง2
- บุคลิกภาพดี มีใจบริการรักการขาย
2. ฝ่ายล้างรถ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- ไม่กำจัดวุฒิ
- ไม่จำกัดเพศ
3. ฝ่ายการตลาด จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา. วิชาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เพศหญิง
- บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มีความสร้างสรรค์
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ฝ่ายอะไหล่ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป
- เพศชาย
5. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส.ขึนไป
- เพศหญิง
- บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
6. ฝ่ายบัญชี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาด้านบัญชี ตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป
- ไม่จำกัดเพศ
- หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
7. ฝ่ายช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาด้านช่างยนต์ ตั้งแต่ปวส. ขึ้นไป
- เพศชาย
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
บจก. อนุภาษวิวิธการติดต่อเรา บริษัทอนุภาษวิวิธการ จำกัด