Thai Eng
ค้นหาข่าวและกิจกรรม



เยี่ยมชมโชว์รูม 360°
Honda Virtual Tour 3D


 
News & Activities - Anuphashonda « กลับสู่หน้าหลัก ข่าวและกิจกรรม
ข่าวกิจกรรมการซ้อมแผนอพยพและการดับเพลิงเบื้องต้น

เนื่องด้วยบริษัท อนุภาษวิวิธการ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า แต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดภูเก็ตนำโดย คุณมนตรี หงส์หยก กรรมการผู้จัดการบริษัทอนุภาษวิวิธการ จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกแผนอพยพและการดับเพลิงเบื้องต้น” แก่พนักงานในองค์กร เพื่อให้พนักงานในองค์กรเข้าใจและรู้จักวิธีการป้องกันตนจากอัคคีภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งทางบริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญ ในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานในองค์กรเองและลูกค้าที่เข้ามารับบริการโดยมี นายสามารถ ลิขิตวัฒนานุกูล ครูฝึกและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและคณะร่วมเป็นวิทยากร พร้อมออกภาคสนามสาธิตวิธีการสกัดเพลิง ทั้งนี้พนักงานทุกคนได้ให้ความร่วมมือโดยพร้อมเพรียงกัน.


ติดต่อเรา บริษัทอนุภาษวิวิธการ จำกัด